Junta Directiva de la Internet Society

Junta Directiva de la Internet Society

La nostra col·laboradora, la Dra. Marina Serrat Romaní, ha estat nombrada Vocal de la Junta del Capítol Espanyol de la Internet Society (ISOC-ES). La Internet Society, coneguda com ISOC, és una organització internacional sense ànim lucratiu, fundada als Estats Units el 1992 per una gran part dels pioners o “arquitectes” d’Internet, que a dia d’avui compta amb més de 100.000 membres a nivell global i que està dedicada a la promoció i cooperació global per a la formació i el desenvolupament comú de les polítiques sobre Internet.

La missió principal de la ISOC és la d’assegurar que Internet continuï essent oberta, globalment connectada, segura i transparent per tal que tothom en pugui gaudir i beneficiar-se’n. L’objectiu de l’organització consisteix, per tant, en la promoció del desenvolupament d’Internet com una infraestructura global, partint de la premissa que és un recurs enriquidor per a la vida de les persones i una força de millora de la societat.

Ja en la seva tesi doctoral, “Los derechos de los contribuyentes en la Era digital. Transparencia e intercambio de información tributaria” i algunes de les seves publicacions en revistes científiques com “Los derechos de los contribuyentes en un entorno digital”, publicat a la Revista de Privacidad y Derecho Digital, nº 7/2017 (http://www.rdu.es/articulos/revista/RPDD), la Marina ha fet palès el seu interès per l’estudi dels principals reptes que provoca l’expansió d’Internet en tots els àmbits socials.

Una vegada més, l’enhorabona!