Dret Processal

  • Reclamació i defensa lletrada davant dels Tribunals en general.
  • Procediments civils (dret de família, dret de successions, contractes civils, arrendaments i altres).
  • Procediments d’àmbit mercantil (dret de la competència, propietat intel·lectual, dret bancari, nul·litat de contractes bancaris, i responsabilitat d’administradors, entre d’altres).
  • Procediments concursals.
  • Procediments penals (especialment accidents de circulació i negligències).
  • Recursos contenciosos-administratius (excepte d’àmbit tributari).
  • Àrees
  • Relació de Professionals
  • Circulars Dret Processal

RELACIÓ DE PROFESSIONALS

Antoni Casals Sans

SOCI FUNDADOR. Advocat, llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona. Ex-professor universitari. Autor del llibre d’assaig “Violencia y ética emocional: El giro intersubjetivo de la ética en Emmanuel Lévinas y Gabriel Bello” (editorial Nobel, S.A.).

Anna Marco Urgell

Advocada, llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona. Doctorada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona. Professora de Dret a la Universitat Internacional de Catalunya..