Compliance Tributari: Requisits per a les bones practiques tributàries

Compliance Tributari: Requisits per a les bones practiques tributàries

La nostra col·laboradora Marina Serrat ha publicat un article a la Revista digital Legal Today sobre un tema d’actualitat candent com és el Compliance Tributari, àrea que va prenent forma arrel de la recent aprobada Norma UNE 19602 sobre sistemes de gestió de Compliance Tributari.  Podeu llegir la seva contribució al següent link: 

http://www.legaltoday.com/actualidad/noticias/de-la-dac6-al-compliance-tributario-pasando-por-los-intermediarios