BECERRA ADVOCATS

 1. Consultes, dictàmens, assessorament i informació, particular i a través de circulars.
 2. Assessorament i defensa en els actes de gestió, especialment els relatius a la Inspecció Tributària, en relació amb tota mena de tributs.
 3. Formalització de declaracions, autoliquidacions i control de tota mena de tributs de l’Estat, Comunitats Autònomes i Municipis.
 4. Recursos contra actes en via administrativa.
 5. Recursos contenciosos administratius davant els corresponents Tribunals.
 6. Representació de persones i entitats estrangeres a Espanya.
 1. Constitució, modificació d’estatuts, augment de capital, fusió i dissolució de societats i en general tots els actes, acords, recursos, tràmits i les accions i actuacions que derivin de la legislació aplicable a les societats mercantils.
 2. Redacció i negociació de contractes.
 3. Reclamacions judicials i extrajudicials.
 4. Situacions concursals.
 5. Secretaria de societats.
 6. Adquisició i venda d’empreses.
 7. Fusió, escissió de societats i altres actes de reestructuració empresarial.
 1. Inversions estrangeres a Espanya i espanyoles a l’estranger.
 2. Qüestions relacionades amb la Llei de Control de Canvis.
 3. Expedients i llicències d’obertura, trasllat i ampliació d’indústries.
 1. Redacció i negociació de contractes.
 2. Constitució, modificació d’estatuts i assessorament de Fundacions.
 3. Totes les qüestions relacionades amb el dret civil i penal i altres especialitats jurídiques, són tractades si s’escau, sota la nostra responsabilitat, a través dels nostres consultors externs.

RELACIÓ DE PROFESSIONALS

SOCIS

Joan Balaguer Martínez

Advocat. Llicenciat en Dret i en Història Moderna i Contemporània per la Universitat de Barcelona. Professor de la Universitat Abat Oliba de Barcelona. Màster del Curs Especial per a Secretaris de Societats i Experts Tributaris de CDES Abat Oliba. “Diplôme de l’Université de Toulouse”, titular del “Proficiency Certificate of the Cambridge University” i del títol de “Mestre en Català” del Col•legi de Bibliotecàries de Catalunya.

Miquel Rosell Juanhuix

Professor Mercantil i Censor Jurat de Comptes inscrit en el ROAC.

Esteve Avellan Roura

Advocat. Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona.

COL·LABORADORS

Queralt Terés Anton

Advocada. Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona. Màster en Tributació i Assessoria Fiscal CEF (Centro de Estudios Financieros). Màster en comptabilitat superior del CEF.

Borja Garín Ballesteros

Advocat. Graduat en Dret i Ciències Polítiques per la Universitat de Barcelona. Màster en Tributació i Assessoria Fiscal CEF (Centro de Estudios Financieros)

Xavier Andreu Giralt

Assessor fiscal

Yaiza Muñoz Aragón

Diplomada en Ciències Empresarials. Màster en Tributació al Col·legi d’Economistes de Barcelona.

SECRETARIA I ADMINISTRACIÓ

Rosa Montava Peris

Gestió Finançera

Gemma Coll Huecas

Secretaria General

Anabel Barranco Posino

Recepció

Lourdes Julia Morillas Prudencio

Col·laboradora Administrativa

CIRCULARS ADVOCATS